U bent nu succesvol uitgelogd."; } if(isset($_SESSION["valid_een"]) && isset($_SESSION["valid_twee"])){ header("Location: ".WEBSITE_URL."/dashboard.php"); // lekker lomp met obstart exit; } include("includes/header.php"); //inloggen if (isset($_POST["Submit"]) && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' ) { if (isset($_POST["email"])) $email = StripDanger($_POST["email"]); $email = strtolower(trim($email)); $emailmd = md5("90j93ddWweq09opilks".$email); if (isset($_POST["wachtwoord"])) $wachtwoord = StripDanger($_POST["wachtwoord"]); $wachtwoord = md5("fWod29fahoisAW22S0".$wachtwoord); $sql = "select bedrijvenid, validation from bedrijven where emailmd = '$emailmd' AND wachtwoordmd = '$wachtwoord' limit 1 "; $result_check = mysql_query ($sql); $num_check = mysql_num_rows($result_check); $row = mysql_fetch_array($result_check); $validation = $row["validation"]; if ($num_check) { $_SESSION["valid_een"] = $emailmd; $_SESSION["valid_twee"] = $wachtwoord; //md5($wachtwoord); header("Location: ".WEBSITE_URL."/dashboard.php"); // lekker lomp met obstart exit; } else $MSG = "Gebruiker niet gevonden of wachtwoord verkeerd."; } // new wachtwoord opvragen if (isset($_POST["Submit3"]) && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' ) { if (isset($_POST["emailadres"])) $emailadres = StripDanger($_POST["emailadres"]); $emailadres = strtolower(trim($emailadres)); // kijken of email juist is If(checkmail($emailadres) == 1){ $emailadresmd = md5("90j93ddWweq09opilks".$emailadres); $result = mysql_query("select email from bedrijven where emailmd = '$emailadresmd' limit 1"); $count_results = mysql_num_rows($result); if ($count_results>0) { //new wachtwoord $newpasword = generatePassword(7); $wachtwoordmd = md5("fWod29fahoisAW22S0".$newpasword); $sql = "update bedrijven set wachtwoordmd = ('$wachtwoordmd') where emailmd = '$emailadresmd' limit 1"; $res = mysql_query ($sql); $row_user = mysql_fetch_array($result); $emailz = $row_user["email"]; $subject = 'Uw wachtwoord voor '.STD_EMAIL_WEB.' is gewijzigd'; $message = ' Geachte heer/mevrouw, Uw wachtwoord is gewijzigd, uw nieuwe wachtwoord is: '.$newpasword.' U kunt dit, na inloggen, desgewenst wijzigen in het dashboard. Met vriendelijke groet, '.STD_EMAIL_WEB.''; $headers = 'From: '.STD_EMAIL_WEB.'' . "\r\n" . 'Reply-To: '.STD_EMAIL_WEB.'' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); mail($emailz, $subject, $message, $headers); } // boodschap altijd versturen $MSG = "Er is een email naar uw emailadres verstuurd met een nieuw wachtwoord."; } else $MSG = "U heeft geen geldig emailadres opgegeven."; } ?>

Inloggen


Hier kunt u inloggen met uw emailadres en het door u gekozen wachtwoord.

Nog niet aangemeld? Klik dan hier voor een gratis account.

Inloggen


Wachtwoord vergeten ?

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan hieronder uw emailadres in.